Chci pomoci

Srdečně děkujeme všem partnerům, dárcům, dobrovolníkům Nadačního fondu Ztracené děti za podporu a laskavou finanční i jinou pomoc, díky které můžeme pomáhat dětem a jejich rodinným příslušníkům v nouzi.

  • Partnerství
  • Dárcovství
  • Dobrovolníci
  • Připojte se k našemu týmu

Partnerství

Staňte se naším partnerem.

  • Generální partner
  • Významní partneři
  • Mediální partner
  • Ostatní partneři

Dárcovství

Přispějte na pomoc pohřešovaným dětem a jejich rodinným příslušníkům v nouzi.
Darovat můžete jednorázově či pravidelnými příspěvky.

 

Číslo účtu pro všechny dárce z řad fyzických i právnických osob:
8765487654/2010
Transparentní sbírkový účet

 

Příchozí platby na tento účet jsou brány jako dar, v případě potřeby Vám rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.

 

Pro potvrzení o přijetí daru nebo vystavení darovací smlouvy nás neváhejte kontaktovat.

 

V případě dárcovství si můžete vybrat, na jakou činnost bude Vámi zaslaná finanční částka použita. Stačí vyplnit specifický symbol, pokud specifický symbol není vyplněn, částka bude použita dle potřeby Nadačního fondu.
001 – provoz Nadačního fondu Ztracené děti
002 – projekt Prevence kriminality pro děti a mládež
003 – projekt osvěty „S Denisem bezpečně“
004 – provoz psychologické poradny
005 – psychologická pomoc rodičům a rodinným příslušníkům pohřešovaných dětí
006 – poskytnutí materiální a finanční pomoci rodinám pohřešovaných dětí
007 – pomoc dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným
008 – výcvik a vybavení „Dobrovolných pátračů“
009 – podpora projektu „Expedition Lost Kids“
010 – výroba a provoz „Databáze pohřešovaných dětí“
011 – podpora mezinárodní spolupráce
012 – kulturní, sportovní a společenské akce pro děti a mládež
013 – podpora ostatních nevládních neziskových organizací

Dobrovolníci

Pokud máte zájem o bezpečí našich dětí a máte chuť pomoci, budeme velmi rádi za Váš čas a energii vloženou do dobrovolnické činnosti. Dobrovolník pomáhá ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu.

 

Dobrovolníci se ztotožňují s činností Nadačního fondu. Podporují činnost, šíří myšlenky Nadačního fondu Ztracené děti a zvyšují povědomí u široké veřejnosti o problematice pohřešování, zneužívání a týrání dětí. Dobrovolníci pomáhají získat finanční prostředky na projekty a chod Nadačního fondu Ztracené děti.

 

Dobrovolnickou činnost dělíme na různé druhy pomoci. Pomoc v administrativě, prodej drobných výrobků s logem NFZD, pomoc při organizování veřejných sbírek do pokladniček, pomoc na konkrétních projektech Nadačního fondu, pomoc při organizování vzdělávacích akcí pro děti a rodiče, pomoc při prezentacích Nadačního fondu.
Můžete však pomoci i nepřímo, rádi využijeme Vaše profesní zkušenosti, dovednosti  a kontakty  (PR, IT, fotografování, natáčení videa, grafické práce, tisk, reklama, aj.)

 

Mezi dobrovolníky se řadí i takzvaní „Dobrovolní pátrači“
Jedná se o naše proškolené dobrovolníky, kteří jsou námi evidováni a v případě potřeby, na výzvu Policie ČR, nebo naší organizace, se mají možnost zúčastnit aktuálních pátracích akcí po pohřešovaných dětech a mladistvých. Naši dobrovolní pátrači jsou fyzicky zdatní jedinci, kteří prošli výcvikem a pravidelně se účastní společných cvičení. Jedná se převážně o bývalé příslušníky policie, armády, hasičského záchranného sboru, členy ČČK, Svazarmu, záchranáře, psovody, zdravotníky ale i běžné občany, kteří chtějí pomoci.
Tímto ojedinělým projektem, bychom rádi vybudovali celorepublikovou sít tzv. DOBROVOLNÝCH PÁTRAČŮ.

Připojte se k našemu týmu

Pokud máte více volného času a chuť pomáhat dobré věci, připojte se k našemu týmu a pomozte nám vytvářet svět pro naše děti bezpečnější.

Facebook