Psychologická poradna

kmetova

Poslat dotaz poradci

Mgr. Kristína Kmeťová

E-mail: kristina.kmetova@ztracene-deti.cz

 

Telefon: +420 607 399 445

 

Profil poradce a jeho specializace:

 

Nejvyšší dosažené vzdělání

 

2012 – magisterské studium v oboru psychologie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

 

Praktické zkušenosti

 

2012 – odborná stáž v psychiatrické léčebně v Bohnicích v Praze, denní stacionář – v procesech arteterapie, psychoedukce, pohybová terapie, oddělení gerontopsychiatrie a pedopsychiatrie – problémy závislosti a poruchy sociálního a psychického vývinu a taktéž v terapeutických dílnách Centra resocializace a terapie.

 

2011 – Reedukační dům pro mládež Hlohovec – asistence při resocializaci mladých chlapců

 

2011 – Dětské integrační centrum v Trnavě – asistence psychologům pro děti s určitým typem postižení (zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním), nebo s diagnózou ADHD, ADD

 

2010 – Psychiatrické oddělení Nemocnice Zvolen

 

Kurzy a výcviky

 

2012 – workshop s názvem „Techniky v párovém poradenství“

 

Jiná činnost: zajímá se o krizovou intervenci a poradenskou psychologii zejména v oblasti partnerských a rodinných vztahů

Facebook