Spolupráce

kudyznudy-RGB

S ostatními neziskovými organizacemi

V současné době spolupracujeme s několika sdruženími a neziskovými organizacemi a s dalšími se připravuje smlouva o spolupráci. Jmenujme za všechny Český Červený Kříž, Pěší rotu Aktivních záloh 201. strážního praporu KVV Pardubice, Českou komoru detektivních služeb, ESBOC, Klub VIP IPA, Asociaci osobních strážců ČR, Motocyklovou asociaci ČR, Přijdu včas…

9
5
18
4
7
8
logo_fodklokanek
Ruka pro život
ICYA
Přijdu včas
ww
MACR

Se vzdělávacími zařízeními

Spolupracujeme s AKADEMIÍ MANAGEMENTU A KOMUNIKACE Czech republic, se vzdělávací sekcí společnosti I.B.S.A. – czech, s.r.o., s Českým červeným křížem, dále s lektory České Komory Detektivních Služeb a Asociace osobních strážců. Připravujeme spolupráci ve vzdělávání s Hospodářskou Komorou ČR a EUROPEAN INSTITUTE.

17
4
European Institute
6
7
8
Facebook