Co dělat při ztrátě dítěte

Je Vaše dítě předškolního věku?

 1. Ztratilo se doma?
 • Neprodleně zkontrolujte místa, kde hrozí nebezpečí úrazu (bazén, odpadní jímka apod.)
 • Dále projděte byt, dům, zahradu, zda se někde neschovává.
 • Kontaktujte Policii ČR
 1. Ztratilo se Vám v nákupním centru?
 • Kontaktujte místní informační službu či ostrahu.
 • Kontaktujte Policii ČR
 1. Ztratilo se na rušné ulici, v prostředku hromadné dopravy, na dětském hřišti, nebo na neznámém místě v přírodě či městě? Zmizelo přes noc či máte podezření, že se ocitlo v nebezpečí?
 • Volejte neprodleně Policii ČR na linku 158, či kontaktujte nejbližší policejní stanici

Je Vaše dítě již školního věku?

 1. Nebere svůj mobilní telefon, či se pozdí s návratem domů?
 • Nejdříve projděte byt, dům, zahradu, zda již není doma.
 • Obvolejte své rodinné příslušníky, příbuzné, sousedy, kamarády dítěte či rodiče těchto kamarádů s dotazem zda tam Vaše dítě není, nebo nevědí o jeho pohybu. Zavolejte do školy, zda není na nějakém kroužku či jiné nenahlášené školní aktivitě. Kontaktujte vychovatele, trenéry, kteří mají vaše dítě na starosti při mimoškolních aktivitách. V rámci možností zkontrolujte kalendář, zda dítě nemá nějakou akci mimo běžný rámec. Například schůzku s prarodiči. Výlet s kamarády atd. Projděte trasu do školy, zda se nezpozdilo či nezranilo po cestě domů.
 • Je třeba si uvědomit, že kontaktování policie by se nemělo oddalovat. Kontaktujte tedy policii, jakmile zjistíte, že se vaše dítě ztratilo. Volejte Policii ČR na linku 158, či kontaktujte nejbližší policejní stanici

Policii kontaktujte, jakmile zjistíte, že se dítě ztratilo, u pohřešování dítěte mohou rozhodovat minuty, vyvarujte se pozdního oznámení. V případě potřeby nás Policie může oslovit a my se zapojíme do pátrací akce s našimi dobrovolnými pátrači.

Co sdělit policii:

 • poskytněte policii detailní popis vašeho dítěte včetně oblečení a zvláštních znamení (jizvy, tetování, mateřská znaménka), předejte policii aktuální fotografii vašeho dítěte v odpovídající kvalitě, informace o jeho zdravotním stavu a užívaných lécích
 • informujte policii o okolnostech zmizení dítěte, kdy a kde, popř. s kým jste jej naposledy viděli
 • sdělte policistům jména a kontakty na nejbližší kamarády svého dítěte
 • sdělte policistům jaké má vaše dítě zvyky, zájmy a záliby
 • policii uveďte jen pravdivé a nezkreslené informace, v žádném případě informace nezatajujte, i sebemenší detail může být významný pro pátrání včetně změn v chování dítěte před jeho zmizením
 • zamezte přístupu sousedů, známých a dalších osob mimo rodinu do domu nebo bytu, odkud se dítě ztratilo do doby, než policie provede šetření na těchto místech
 • buďte neustále na příjmu, aby vás policie mohla bez problémů kontaktovat
 • pohřešování dítěte představuje pro každou rodinu velké psychické trauma, máte proto možnost využít služeb policejního psychologa, nebo můžete kontaktovat neziskové organizace pomáhající lidem v obtížných životních situacích, včetně naší organizace.
Facebook